Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Högtrycksspolning i Ludvika

AEB Anläggningsentreprenader AB
Org.nr: 556344-9437
Bolaget skall bedriva bygg- och markarbeten, maskinuthyrning, högtrycksspolning samt därmed förenlig verksamhet.
AEB Fastigheter i Ludvika AB
Org.nr: 556429-0368
Bolaget ska bedriva högtrycksspolning och fastighetsskötsel, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Nilssons Avloppsrensning AB
Org.nr: 559017-3869
Aktiebolaget ska bedriva högtrycksspolning, klottersanering och därmed förenlig verksamhet.
Normans Åkeri i Ludvika AB
Org.nr: 556530-2014
Bolaget skall bedriva åkerirörelse samt utföra slamsugning och högtrycksspolning samt därmed förenlig verksamhet.