Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Högtrycksspolning i Karlsborg

Lundgrens Cisternvård AB
Org.nr: 556658-3448
Bolaget skall bedriva cisternkontroll, cisternunderhåll, demontering och sanering av cisterner, slamsugning, högtrycksspolning. Vård av handikappade, fastighetsförvaltning värdepappershandel samt därmed förenlig verksamh ...