Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Högtrycksspolning i Järfälla

B & B Högtrycksteknik AB
Org.nr: 556352-3959
Bolaget skall bedriva högtrycksspolning och ledningsresning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Solna Relining Service AB
Org.nr: 556603-6884
Bolaget skall bedriva renovering av rörledningssystem, högtrycksspolning, rostskärning, fräsning av rörledningar samt TV-inspektion av dito och därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolagets verksamhet omfatta tävli ...