Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Högtrycksspolning i Gävle

Jannes Slam- och Spolservice AB
Org.nr: 556731-1559
Bolaget skall bedriva slamsugning och högtrycksspolning samt därmed förenlig verksamhet.