Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Högtrycksspolning i Farsta

Aktiebolaget Arbo
Org.nr: 556057-3866
Bolaget skall bedriva byggnads- och muddringsverksamhet, högtrycksspolning och slamsugning samt handla med byggnadstekniska artiklar.