Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Högtrycksspolning i Falun

Falu Åkeri AB
Org.nr: 556655-7319
Föremålet för bolagets verksamhet är åkerirörelse avseende miljötransporter såsom ADR transporter, slamtransporter, högtrycksspolning samt därmed förenlig verksamhet.