Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Högtrycksspolning i Enköping

Spolpatrullen AB
Org.nr: 556921-3282
Bolaget ska utföra högtrycksspolning av avlopp, sanerings- och rörinspektionsarbeten samt bedriva därmed förenlig verksamhet.