Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Högtrycksspolning i Bandhagen

A.Spolbil AB
Org.nr: 556785-1638
Bolaget ska bedriva högtrycksspolning av avlopp med spolbil, rörinspektionen av avloppsledningar, avloppskonsultering, sanering av fastigheter, avloppsrensning.