Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Högtrycksspolning i Arboga

Arboga Miljötransport AB
Org.nr: 556296-5342
Bolaget skall idka slamsugning, högtrycksspolning och transporter av miljöavfall samt därmed förenlig verksamhet.