Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Högtrycksspolning i Åhus

Malmberg Miljöhantering AB
Org.nr: 556292-9322
Bolaget skall bedriva högtrycksspolning, slam- och vacuumsugning samt miljösanering med därtill hörande entreprenad- och serviceverksamhet.