Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hobbyartiklar i Sexdrega

Sexdrega Industrimaskiner AB
Org.nr: 556954-9842
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga, förvalta och hyra ut lös egendom, såsom maskiner för legotillverkning, textilindustrimaskiner samt nätförsäljning av hobbyartiklar och därmed förenlig verksamhet.