Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hobbyartiklar i Halmstad

Halmstad Fröhandel AB
Org.nr: 556570-0563
Bolaget skall bedriva handel med trädgårds- och hobbyartiklar, presentartiklar, värdepapper, fastighetsförvaltning, konsult inom restaurangbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.