Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Healing i Rönninge

FAM. NIBELAND AB
Org.nr: 556828-9184
Aktiebolaget ska bedriva stödtjänster till artistisk verksamhet, tjänster inom healing, akupunktur, mindfulness samt övrig fysisk och psykisk friskvård. Tjänster inom el- och byggindustri och därmed förenlig verksamhet.