Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Healing i Helsingborg

Odfombosa AB
Org.nr: 556675-4585
Aktiebolaget ska bedriva healing samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.