Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Healing i Älvängen

Hellansos AB
Org.nr: 556816-8370
Företaget ska bedriva konsultverksamhet, företrädesvis inom IT, på strategisk- och ledningsnivå. Vidare kommer företaget att ägna sig åt författande, såväl romaner som artiklar. Slutligen finns ett inslag av andlig utvec ...