Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Headhunting i Västervik

Management Professional Search ECO AB
Org.nr: 556780-2243
Bolaget skall bedriva headhunting dvs. uppsökande rekrytering, arbetsförmedling, kapitalförvaltning och konsultverksamhet företrädesvis inom företagsorganisation, samt därmed förenlig verksamhet.