Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Headhunting i Uppsala

Gunilla Erngren Rekrytering AB
Org.nr: 556970-9479
Konsultverksamhet inom HR, headhunting, search och rekrytering samt därmed förenlig verksamhet.
Läkarresurs FA Rekryt AB
Org.nr: 556578-2819
Bolaget skall bedriva headhunting, rekrytering och uthyrning av personal, främst inom hälsovårdande verksamhet. Bolaget ska även äga och bedriva olika privata vårdenheter såsom hälsocentraler, mödravårdscentraler, barn- ...