Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Headhunting i Lund

Found AB
Org.nr: 556722-4448
Bolaget ska förmedla kompetens till företag och offentliga organisationer genom headhunting, bemanning och rekrytering av personal, handel med och förvaltning av värdepapper och fastigheter jämte därmed förenlig verksamh ...