Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Headhunting i Limhamn

Unik Headhunting Nordics AB
Org.nr: 556821-5262
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva marknadsföring, samordning och administration av konsulttjänster inom manage- mentområdet med huvudsaklig inriktning på rekrytering av chefer och specialister samt bedriva fö ...