Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Headhunting i Lerberget

Kullberg Headhunting AB
Org.nr: 556787-3384
Aktiebolagets verksamhet ska vara rekrytering av chefer och specialister, karriärscoaching, driva blogg, personaluthyrning samt utöva därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget sälja tjänster inom fotografering.