Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Headhunting i Kungsbacka

Axel Herrlin Konsult AB
Org.nr: 556634-6101
Bolaget skall bedriva chefsrekrytering, s k headhunting interim management och handel med värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.