Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Headhunting i Klavreström

Docline AB
Org.nr: 556857-5467
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva medicinsk konsultverksamhet, hälso- och sjukvårdsrådgivning. Bolaget skall även bedriva bemanningsverksamhet såsom rekrytering, headhunting och search samt därmed förenlig ...