Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Headhunting i Helsingborg

Logwin AB
Org.nr: 556697-9901
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom logistik och företagsutveckling, rekrytering och headhunting, handel med lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.