Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Headhunting i Göteborg

GBG Urval AB
Org.nr: 556263-9293
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom organisations- frågor och headhunting, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Viamant Group AB
Org.nr: 556988-0916
Rekrytering, headhunting, coaching, samt utbildning av personal och därmed förenlig verksamhet.