Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hästar i Västra frölunda

Bert Josefsson & Co KB
Org.nr: 916833-3186
Köp och försäljning av dentalvaror, uppfödning och handel med hundar och hästar, förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Hisingebron AB
Org.nr: 556385-6276
Bolaget skall bedriva hästavel och tävlingsverksamhet med hästar, äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper, konsultverksamhet inom företagsledning och -styrning, jämte därmed förenlig verksamhet.
KIKIRIKI AB
Org.nr: 556428-3074
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva uthyrning av artiklar till fest och event, framförallt möbler, porslin, dukar, tält, golv, värme och belysning, tävlingsverksamhet med hästar, samt idka därmed förenlig verks ...
Lindale AB
Org.nr: 556711-6040
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruksrörelser, uthyrningsverksamhet av lokaler, hästar och därmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta fastigheter, värdepapper. Handel, import och export av datorelektroniska v ...
Norra Näs Stuteri AB
Org.nr: 556276-3143
Bolagets verksamhet är att bedriva köp och försäljning av hästar, hästavel, hingsthållning, tävling med hästar, förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Pure Islet AB
Org.nr: 556890-6217
Aktiebolaget ska bedriva tävlingsverksamhet med hästar och handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
SCANDIC HORSE HB
Org.nr: 969735-4976
Försäljning, import och export av hästar samt hästtillbehör samt förmedling av hästar. In- och tillridning av hästar. Tävlingsverksamhet med hästar.
Sintorp Gård AB
Org.nr: 556516-7623
Bolaget skall bedriva jordbruk, hästsport, uthyrning av stallar och hästar, handel med hästutrustningar och tillbehör, konsultverksamhet avseende företagsledning, äga och förvalta fast egendom och värdepapper jämte därme ...
Smycketorgets privattandvård AB
Org.nr: 556767-9989
Bolaget skall bedriva tandläkarverksamhet, handel med värdepapper och hästar, köpa, sälja och hyra ut fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Trans Am Consult AB
Org.nr: 556508-7938
Bolaget skall bedriva hästavel och handel med hästar, sjuk- och hälsovård, förvaltning av fastigheter, jordbruk samt därmed förenlig verksamhet.
Vedboden Förvaltnings AB
Org.nr: 556193-5023
Bolaget skall bedriva hästavel och tävlingsverksamhet med hästar, äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt bedriva konsultverksamhet inom företagsledning och -styrning jämte därmed förenlig verksam ...
Ytskyddsgruppen & Ytskyddsakademin AB
Org.nr: 556804-9042
Bolaget skall bedriva utbildning och rådgivning inom ytskydd och försäljning av kemikalier och utrustning för ytskyddsbehandling, anordnande av ytskyddskonferenser med tillhörande marknadsföringsmaterial, bedriva tävling ...