Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hästar i Upplands väsby

Kriström Transport HB
Org.nr: 969768-3564
Transport av gods, material, maskiner, hästar och jämförlig verksamhet. Köp och försäljning av fordon, maskiner och släpvagnar, samt reservdelar till dessa. Bygg och anläggning, uppförande och iordningställande av hus, t ...
Mana På HB
Org.nr: 969604-2952
Uthyrning av hästboxar, uppstallning, träning, tävling, avel, uppfödning och försäljning av hästar samt därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom organisation och ledarskap samt kompetens och kvalitetsutveckling ...
Milton's Farm AB
Org.nr: 556478-3453
Bolaget skall bedriva avels- och tävlingsverksamhet med hästar samt uppfödning, köp och försäljning av hästar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även idka konsultverksamhet inom hästsportbranschen samt därmed ...
Previse AB
Org.nr: 556763-5510
Bolagets verksamhet ska vara att: inom IT-området bedriva process-, krav-, metod-, design-, affärs- och systemutveckling, utbildning, försäljning av utrustning och konsultverksamhet, bedriva avel, träning, friskvård och ...
S O Tech AB
Org.nr: 556774-0971
Bolaget ska erbjuda konsulttjänster inom IT samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även verka inom hästvård'rehabilitering, träning och utbildning av häst & ryttare samt uthyrning av hästar. Bolaget ska äve ...
Stall Proud HB
Org.nr: 969746-7000
Tävlingsverksamhet med hästar.
Travtränare Stig H. Johansson AB
Org.nr: 556171-6910
Bolaget skall idka träning av samt tävlingskörning med hästar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Villa Barosen HB
Org.nr: 969626-3368
Catering, byggentreprenadverksamhet samt handel med fastigheter, hästar, tävlingsverksamhet inom hästsport samt därmed förenlig verksamhet.
Winner Stable Sweden KB
Org.nr: 969725-6403
Träning, tävling, uppfödning samt handel med hästar och därmed förenlig verksamhet.