Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hästar i Trelleborg

Agneta Ohm AB
Org.nr: 556226-6535
Bolaget skall idka handel och uppfödning av hästar, bedriva kontors-, konferens- och redovisningsservice, köpa, sälja och förvalta fast egendom samt aktier och andra värdehandlingar samt bedriva därmed förenlig verksamhe ...
Arnsheds Konsultservice AB
Org.nr: 556308-8862
Bolaget skall bedriva handel med och förvalta värdepapper och fastigheter, bedriva rådgivning och konsulting inom byggnads- verksamhet, bedriva installationsverksamhet, handel och service inom el-sektorn, bedriva handel ...
Dream Lover AB
Org.nr: 556539-2429
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva avelsverksamhet och handel med hästar inom travsporten samt bedriva körning och träning av tävlingshästar samt därmed förenlig verksamhet.
Gana Holding AB
Org.nr: 556332-7336
Bolaget skall bedriva import, export och tillverkning av ljus samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga hästar bedriva handel och tävlingsverksamhet med hästar, äga och förvalta fast och lös egendom oc ...
JL Trav AB
Org.nr: 556960-4167
Bolaget skall bedriva transport, inackordering, träning, tävling, friskvård, handel och uppfödning av hästar samt därmed förenlig verksamhet. Vägtransport och godstrafik. Handel med hästtransportfordon, personbilar och l ...
Lantliv & Lyx Sweden AB
Org.nr: 556982-7644
Aktiebolaget ska bedriva handel med inredning och mode, utföra marknadsundersökning, ridsportsverksamhet och handel med hästar och därmed förenlig verksamhet.
Minna Telde AB
Org.nr: 556358-4324
Bolaget skall bedriva uppfödning av hästar, handel med hästar, träning och tävling av hästar samt därmed jämförlig verksamhet.
P.L. Konsult i Malmö AB
Org.nr: 556282-1818
Bolaget skall bedriva uppfödning och uthyrning av hästar, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Stall Anderberg AB
Org.nr: 556532-1147
Bolaget skall äga hästar, bedriva handel och tävlingsverksamhet med hästar, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Stall Bella HB
Org.nr: 969775-5446
Hästmassage samt övrig friskvård för hästar. Träning, tävling och uppfödande av hästar. Äga och förvalta värdepapper.
Stall Ducal HB
Org.nr: 969688-4056
Träning, tävling, handel och avel med trav- hästar samt annan därmed förenlig verksamhet.
Stall Work AB
Org.nr: 556127-0462
Bolaget skall bedriva uppfödnings- och tävlingsverksamhet med hästar, driva handel med och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Visual Motion AB
Org.nr: 559033-0121
Bolaget ska inom det medicinska området bedriva utveckling, forskning och undervisning av framför allt diagnostiska metoder, idka avel och tävling med hästar, kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.