Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hästar i Rimbo

Ad Astra Hästcenter AB
Org.nr: 556938-4893
Bolaget ska bedriva ridverksamhet, hästuppfödning, träning av hästar, handel av hästar och ridsportbutik samt därmed förenlig verksamhet.
Arctic Force HB
Org.nr: 969700-8911
Uppföding och tävlingsverksamhet med travhästar samt handel med hästar.
Hopp & Skutt AB
Org.nr: 556911-9075
Uppfödning av hästar, utbildning, träning, tävling, köp, sälj, förmedling av hästar. Kursverksamhet. Import, export häst och ryttarutrustning, foder.
Illumina Vision AB
Org.nr: 556619-1507
Bolaget skall bedriva tävlingsverksamhet med hästar inom trav och galopp, att bedriva managementkonsultverksamhet och därmed jämförlig verksamhet, att köpa och sälja värdepapper samt att bedriva handel med näringstillsko ...
Leif Falk AB
Org.nr: 556200-6444
Bolaget skall bedriva träning och handel med hästar samt inneha hästar för tävlingsbruk och avel samt därmed förenlig verksamhet.
Nektarinen AB
Org.nr: 556233-6155
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av värdepapper och ädelmetaller samt äga, förvalta och förädla fastigheter. Bolaget skall även bedriva jordbruk, uppfödning och försäljning av hästar samt konsultverksamhet inom ...
Oscarslund Stuteri KB
Org.nr: 916607-2034
UPPFÖDNING AV HÄSTAR, FÖRSÄLJNING AV FODER OCH UTRUSTNING SAMT KÖP, FÖRSÄLJNING OCH INACKORDERING AV HÄSTAR
Per Rosén AB
Org.nr: 556391-0198
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet såsom snöröjning, renhållning av gator, transporter med lastbil, reparationer av fordon samt uthyrningsverksamhet med veteran Rolls Royce, häst och vagn. Bolaget ska även bedri ...
Silverstrimman AB
Org.nr: 556631-6393
Bolaget skall bedriva jordbruk, fastighetsförvaltning, värdepappershantering, träning, inridning, lektioner, avel och försäljning av hästar, inackordering av hästar, konsultuppdrag visavi försäljning, företrädesvis inom ...
Team CJ AB
Org.nr: 556902-4002
Bolaget ska bedriva behandlingar, förebyggande vård samt manuell medicin på människor och djur, handel med friskvårdsprodukter och kosttillskott till människor samt kosttillskott och utrustning till djur, hälsofrämjande ...
Två Ögon & Co AB
Org.nr: 556427-9551
Bolaget ska bedriva verksamhet i form av import och försäljning av läsglasögon, tillhandahållande av konsulttjänster inom informationsteknologi, marknadsföring och försäljning, avel, lektionsridning, träning och försäljn ...
Wängsiöbergs Stuteri AB
Org.nr: 556381-1768
Bolaget skall bedriva uppfödning, köp och försäljning av hästar inom och utom landet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.