Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hästar i Onsala

Angelica Augustsson AB
Org.nr: 556899-8925
Bolaget skall bedriva reklamverksamhet samt bedriva verksamhet inom ridsport såsom utbildning av hästar och ryttare, tävlingsverksamhet, inköp och försäljning av hästar samt därmed förenlig verksamhet.
Clearview Farm AB
Org.nr: 556670-3772
Bolaget ska bedriva hästverksameht såsom inackordering av hästar, träning, uppfödning och tävlingsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Handelsmästarna Per Wedenmark AB
Org.nr: 556304-2463
Aktiebolaget ska bedriva partihandel med kläder, handel och förmedling med hästar, träning utav hästar och ryttare, konsultation angående hästar, handel med sport-, järnvaru-, hushållsprodukter, mat, bilar samt därmed fö ...
Handelstall U.T. Konsult HB
Org.nr: 969632-4848
Handel med hästar, utbildning, avel, ridsportsartiklar, tävlingsverksamhet, uthyrning av hästar, kamerala & administrativa tjänster.
Horsefield AB
Org.nr: 556690-3075
Handel och agenturverksamhet inom sport och konfektion. Bedriva handel med värdepapper samt konsulttjänster inom restaurang, sport och management. Förvärv, förvaltning och försäljning av hästar samt därmed förenlig verks ...
Horsemark AB
Org.nr: 556200-1015
Bolaget ska bedriva försäljning av kläder och utrustning främst inom hästsport, uppfödning, utbildning och handel med hästar, utbildning av ryttare, uthyrning av lokaler och utrustning för hästsport, äga och förvalta fas ...
J.R.F Horses AB
Org.nr: 559018-0252
Hästverksamhet med innebörd inköp och försäljning samt förädling och utbildning av hästar. Produktion och försäljning av produkter relaterat till häst och ryttare. Därmed idka förenlig verksamhet.
Kingsröd Trading AB
Org.nr: 556768-2959
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med ridsportprodukter såsom kläder, utrustning, hästtransportfordon och hästar. Handel med hästtransportfordon innebär import och försäljning av bilar och lastbilar ...
KBet Lundens Gård
Org.nr: 916553-8704
Bolaget skall bedriva ridskoleverksamhet, uthyrning av manege, uthyrning och försäljning av hästar och ponnys, uthyrning av hästtransporter, uppfödning samt tillridning av hästar, försäljning av foder, uthyrning av boxpl ...
Magnus Öberg Redovisningsbyrå KB
Org.nr: 969610-5635
Redovisning, bokföring, skatterådgivning, ekonomisk konsultation och därmed förenlig verksamhet, uppfödning och tävlingsverksamhet med hästar samt äga och förvalta fast och lös egendom.
Oscar Brandt AB
Org.nr: 556212-0765
Bolaget skall bedriva uthyrning och serviceverksamhet inom byggnadsindustrin, förvaltning av fast egendom, uppfödning och annan verksamhet avseende hästar samt cateringverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Stall Runsås HB
Org.nr: 969764-2495
Uppfödning, tävling och försäljning av hästar. Transport av hästar.
Stora Iserås Onsala Förvaltnings AB
Org.nr: 556315-9465
Bolaget skall bedriva artist och musikunderhållning, musik- och skivproduktion, konsultation inom dessa verksamhetsgrenar,TV-produktion, produktion och tillverkning av nöjesspel, bedriva aktiehandel, handel med hästar sa ...