Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hästar i Kristianstad

A & O Harmony & Balance AB
Org.nr: 556916-7652
Bolaget ska bedriva hästavel, uthyrning av stallplats, massage och träning av hästar samt därmed föremlig verksamhet.
Álfhóll Islandshästar AB
Org.nr: 556969-1826
1. Lantbruk med odling och djurhållning. 2. Skogsbruk med odling av lövträd och gran. 3. Hästverksamhet med a) inköp, träning och vidare försäljning av hästar, b) inridning, tillridning och träning av andras hästar, c) r ...
Brusewitz Dressyr HB
Org.nr: 916753-1616
Hästverksamhet: Uppfödning, utbildning av både hästar och ryttare, träning, försäljning, handel.
Ekestad Design AB
Org.nr: 556816-9360
Bolaget ska bedriva följande verksamheter och jämte därmed förenliga verksamheter: Utveckling av hemsidor, programvaror och programmering. Reklambyråverksamhet. Grafisk designverksamhet, grafiska tjänster. Databehandlin ...
goldhat AB
Org.nr: 556604-2494
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva reklamverksamhet med utgivning reklamtidningar samt konsultverksamhet inom marknadsföring och IT, musikförlag, arrangera konserter samt handel med aktier och därmed förenl ...
Källman Trotting AB
Org.nr: 556888-3689
Bolagets verksamhet är travsportsverksamhet, äga hästar, äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Mosslunda Dressyrstall HB
Org.nr: 969647-2225
Bolaget skall bedriva inackordering av hästar, försäljning utav hästar samt utbildning utav häst och ryttare och därmed förenlig verksamhet.
ORANA AB
Org.nr: 556353-3966
Bolaget skall bedriva hem för vård och boende, handledning för vårdhem och instutitioner, undervisning, installation och försäljning av ridhusbevattningar samt övriga VVS-tjänster, bedriva hästuppfödning, ridutbildning, ...
Stall Kansas HB
Org.nr: 969760-2275
Tävling med hästar.
Träd&Gård i Söder AB
Org.nr: 559028-0284
Trädgårdsarbete inkl beskärning och fällning av träd och därmed förenlig verksamhet. Enklare fastighetsunderhåll (ej nybyggnad) inkl måleriarbete och därmed förenlig verskamhet. Undervisning i såväl praktik som teori ino ...
Viktkliniken i Kristianstad AB
Org.nr: 556700-5136
Bolaget ska bedriva inköp och försäljning av hälsoprodukter, konsultationer och utbildning inom frisk- och hälsovård. Inköp och försäljning av fiskeredskap samt konsultation och handel med fiske. Uppfödning av och handel ...