Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hårvård i Skellefteå

Curoma massage och friskvård AB
Org.nr: 556971-8884
Bolaget ska bedriva massage, friskvård , kroppsvård och hårvård. Försäljning av produkter inom samtliga av dessa områden. Konsultverksamhet och utbildning inom friskvård, hälsa och rehabilitering och närliggande områden ...
Fryx AB
Org.nr: 556610-0185
Bolaget skall till föremål för sin verksamhet bedriva hårvård, försäljning av hårvårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Inger och Jenny Frisör AB
Org.nr: 556943-9986
Aktiebolaget ska bedriva hårvård och försäljning av hårvårdsprodukter i egen salong samt därmed förenlig verksamhet.
Jenny Eriksson Frisör AB
Org.nr: 556991-6132
Bolaget skall bedriva hårvård, försäljning av hårvårdsprodukter i hyrda lokaler och därmed förenlig verksamhet.
Klipphörnan i Ursviken AB
Org.nr: 556394-2340
Bolaget skall bedriva frisering och hårvård, samt därmed förenlig verksamhet.
Lena Nordlund AB
Org.nr: 556286-4370
Bolaget skall bedriva hårvård samt att idka därmed förenlig verksamhet.
Madeleine Paleski Sax och Kam AB
Org.nr: 556992-0274
Bolaget skall bedriva hårvård, försäljning av hårvårdsprodukter i hyrda lokaler och därmed förenlig verksamhet.
Skellefteå Eldesign AB
Org.nr: 556405-5332
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom elbranschen, hårvård samt idka därmed förenlig verksamhet.
SNYGG i Skellefteå AB
Org.nr: 556320-7561
Bolaget ska utföra hårvård, sälja hårvårdsprodukter, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Yvonne Eriksson Frisör AB
Org.nr: 556290-2576
Bolaget skall bedriva hårvård i egen salong samt tränings- och tävlingsverksamhet inom travsporten.