Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hantverkare i Huddinge

Svensk Hantverksförmedling I.S AB
Org.nr: 556674-6425
Bolaget ska bedriva konsult- och rådgivning inom inköp av hantverkstjänster, företrädesvis bygg och måleri, kontroller och slutbesiktning av arbeten, förmedling av hantverkare företrädesvis bygg och måleri, målningsarbet ...