Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hantverkare i Hässleholm

Carl Marcus Lindgren Sales AB
Org.nr: 556942-1372
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av livsmedel och konsult som hantverkare och vakt och därmed förenlig verksamhet.