Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hantverk i Sundsvall

Ajj La Vjoo AB
Org.nr: 559030-1312
Bolaget ska bedriva import av hantverk, försäljning via internet, butiker och expon samt därmed förenlig verksamhet.
ALL4U Nordic International Trading AB
Org.nr: 556909-5226
Aktiebolaget ska bedriva import och export av leksaker, mat och hantverk, export av kosttillskott, skönhetsvård och bijouterier, heminredningsattiraljer och köksredskap.
Bergsåkers gård HB
Org.nr: 969602-0826
Café- och pubverksamhet, krukmakeri, handel med konst, konst- hantverk och presentartiklar, anordnande av temakvällar inom områdena konst, poesi, litteratur, musik och resor samt rep- aration och försäljning av second ha ...
Eriksson Trä och Silver AB
Org.nr: 556880-8389
Föremålet för bolagets verksamhet är utförande av byggarbeten och hantverk, formgivning och design av privata och offentliga miljöer, formgivning och produktion av möbler och inrednings- produkter, formgivning, design oc ...
HBet Are Hantverk
Org.nr: 916836-4553
PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNING AV HANTVERKSPRODUKTER
Hästveterinären Gun AB
Org.nr: 556720-0042
Aktiebolagets verksamhet ska vara att idka djursjukvård, hästhållning samt hantverk samt därmed förenlig verksamhet.
Li&Mi's Hörna HB
Org.nr: 969772-9391
Företaget skall bedriva butiksverksamhet med återbruk som grund. Second hand, bruksföremål,inredning, hantverk, konst, växter och kuriosa. Nytt och gammalt bland annat via inköp av hela och delar av dödsbon. Säljes i bef ...
Lindqvist Wegelius AB
Org.nr: 556998-4510
Bolaget skall bedriva verksamhet inom skogsbruk och lantbruk, tillverkning och försäljning av hantverk, vidare bedriva tandvård, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Maxab affärsutveckling AB
Org.nr: 556855-5303
Bolaget ska tillhandahålla tjänster för affärsutveckling och projektledning. Design och hantverk.
MENJA HB
Org.nr: 969674-8871
Handel, skötsel, tillverkning, förvaltning och renovering av: -textilier, textila material -inredning -tjänster (såsom försäljning av lösningar på textiltillverkning och underhåll genom svenskt hantverk) -kulturella mate ...
Projekt- & Strategigruppen Sverige AB
Org.nr: 556663-6139
Bolaget skall på konsultbasis bistå företrädesvis medelstora och större företag och organisationer. Projekt- & Strategigruppen i Sverige AB skall verka inom projekthantering och strategiframtagning med fokus på projektpr ...
Skönviks Hantverk & Industricenter AB
Org.nr: 556881-4007
Föremålet för bolagsets verksamhet är bedriva byggnation och försäljning av småhus, handel med fastigheter, reparationer av byggnader, försäljning och uthyrning av byggmaskiner och därmed förenlig verksamhet.
Verba Press AB
Org.nr: 556998-7109
Bolaget skall bedriva försäljning inom sport, fiske och hantverk, bedriva foto- och reportageverksamhet, utveckla och tillhandahålla tjänster och material för radio, video, reklam och informationsspridning, driva turistn ...
Verba Press HB
Org.nr: 916471-8018
Försäljning av artiklar, foto, reportage, radioprogram, video, informationsmaterial, reklam och broschyrer. Turism: uthyrning av logi, kurslokal, sammanträdesrum. Försäljning av allt inom sportfiske och hantverk. Förmedl ...
Vittrasel Utbildningsforum AB
Org.nr: 556806-7689
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva behandlingshem- och utbildningsverksamhet för människor i utanförskap. Vidare verksamheter i bolaget är hantverk, lägerverksamhet och utbildning, handel med aktier och värdepapper ...
Vittrasel Utbildningsforum HVB AB
Org.nr: 556624-4579
Bolaget skall bedriva behandlingshem- och utbildningsverksamhet för människor i utanförskap. Vidare verksamheter i bolaget är hantverk, lägerverksamhet och utbildning, handel med aktier och värdepapper, förvaltning av fa ...
wiiforsen gårdsbutik ek. för.
Org.nr: 769622-1949
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom försäljning av restaurerade gamla föremål, samt försäljning av diverse hantverk.