Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hantverk i Örebro

A. Öbergs Snickeri & Hantverk AB
Org.nr: 556387-6654
Bolaget skall bedriva snickeri och därmed jämförlig verksamhet, ävensom att äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom, samt att idka därmed förenlig sammanhängande verksamhet.
Art Shop i Örebro AB
Org.nr: 556858-7892
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av konstnärsmaterial i butik och via näthandel, tillverkning av konstnärsmaterial såsom stafflier och panåer, inramning och montage av konst, exponering och försäljning av konst och h ...
Fourfront AB
Org.nr: 556592-1813
Bolaget ska bedriva utbildning inom samtliga branscher i näringslivet samt för offentliga verksamheter och organisationer, utbildning på gymnasial nivå med inriktning mot IT, servicenäringen, administration och handel, s ...
Gula Väven AB
Org.nr: 556135-7285
Bolaget skall bedriva kursverksamhet avseende hantverk samt handel med varor tillhörande denna verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva handel med bruks- och presentartiklar. Bolaget skall också bedriva ekonomisk konsu ...
Helmet AB
Org.nr: 556534-2325
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom databranschen, cateringverksamhet, tillverkning och försäljning av hantverk inom trä- och textilbranscherna, försäljning av byggnadsmaterial främst till konsumenter och i huvu ...
Industriresursen i Örebro AB
Org.nr: 559020-7055
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet i första hand mot livsmedels och verkstadsindustrin i form av projektledning, allmänt projektstöd, utredningar, förstudier men även utföra tekniska installationer, montage, ...
Inter-Nordic Klas-Åke Angergård AB
Org.nr: 556230-0896
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av hantverk, presentreklam och screentryck samt import och försäljning av dentalprodukter, samt därmed jämförlig verksamhet.
L-G Andersson Consult AB
Org.nr: 556998-0419
Bolaget skall bedriva besiktningar, kontroller, konsultationer, projektledning samt utbildning inom byggbranschen, tillverkning och handel med hantverk, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Maskin & Motorservice Stefan Johansson AB
Org.nr: 556467-4579
Bolaget skall bedriva renovering och försäljning av möbler, inredningar och i anslutning därtill bedriva rådgivande verksamhet med avseende på färg och miljö. Cafe och restaurangrörelse, bud och lotstransporter.Bedriva h ...
Mälardalens Neuro AB
Org.nr: 556571-6577
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva diagnostik, forskning, undervisning, utbildning och behandling inom neurofysiologi och neurologi med inriktning på skador på nervsystemet och muskulatur. Bolaget ar ...
Nazma AB
Org.nr: 556812-0942
Föremålet för bolagets verksamhet är musik inklusive produktion, inspelningsstudio, skivfabrik, skapa orkester, konsert aktivitet, turnering, konst såsom utställningar, reklam inklusive poligraphy, produktion av marknads ...
ROWICK AB
Org.nr: 556842-9962
Aktiebolaget skall bedriva verksamhet inom bygg & hantverk, import av natursten och keramik och därtill jämförbar verksamhet samt tjänster inom data , IT
Veterana AB
Org.nr: 556892-1992
Aktiebolaget ska erbjuda privatpersoner och företag servicetjänster, verksamhet inom byggnation och hantverk, städ- och trädgårdsverksamhet, uthyrning av personal, värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksam ...
Örebro bygg o hantverk AB
Org.nr: 556800-4385
Service o bygghjälp i första hand till privatpersoner. Reprationer o nybyggnation.