Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hantverk i Norrköping

AB Super-X
Org.nr: 556572-4936
Bolagets verksamhet är att bedriva import och distribution till återförsäljare och slutkunder av motorcyklar samt reservdelar och tillbehör, handel med verkstadsmaskiner, konsultationer inom hantverk såsom måleri, tapets ...
BoHär AB
Org.nr: 556311-8867
Bolaget ska vara verksamt inom följande områden: a. Skrivcentral. Framställning,tryckning och distribution av tryckalster, litteratur samt videofilm. b. Handel med värdepapper inom och utom VPC, c. Drift av konstgalleri. ...
Casa Mexicana AB
Org.nr: 556513-6925
Bolaget skall bedriva partihandel med mexikanska möbler och kulturella hantverk specifika för Mexico, samt därmed förenlig verksamhet.
Dental och Hantverk i Norrköping AB
Org.nr: 556142-2378
Bolaget skall bedriva tandteknisk verksamhet, tillverka konsthantverk i ädla metaller, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsaktiebolaget Hantverk i Norrköping
Org.nr: 556049-0897
Bolaget skall anskaffa, äga, förvalta eller förhyra fastigheter, närmast avsedda att täcka behovet av verkstadslokaler för hantverket och småindustrien i Norrköping, samt driva annan därmed förenlig verksamhet.
JB El & Hantverk AB
Org.nr: 559006-8408
Bolaget skall bedriva el- och hantverkservice inom byggbranschen samt handel med aktier och andra värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Kiron HB
Org.nr: 969669-8613
Bolaget skall bedriva kursverksamhet samt försäljnng av programvara samt övriga artiklar inom astrologi. Bolaget ska även bedriva försäljning av hantverk och därmed förenlig verksamhet.
Lindgrens trä och fritid i Norrköping AB
Org.nr: 556658-6953
Bolaget skall bedriva försäljning av möbler och trädgårdsprodukter samt utföra legoarbeten inom industri och hantverk, ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom, samt att idka därmed sammanhängande verksamhet.
Oikos Miljöfestival EF
Org.nr: 769619-5630
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att: * arrangera miljöfestivaler * sälja tjänster i arrangerandet av miljöfestival, från start till mål med medföljande utvärderingar * hålla ...
Rimmenstrand's Byggnads AB
Org.nr: 556644-7693
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, mattläggning, kakel- sättning ävensom bedriva fiskodling samt bedriva stuguthyrning, café, hantverk, turistnäring och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Skogslotten AB
Org.nr: 556570-3435
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva ridskola, ridläger, äga, försälja och utbilda hästar, konferens och bed- and breakfastverksamhet, tjänster inom hantverk samt idka därmed förenlig verksamhet.
Svenska Collectobok AB
Org.nr: 556733-6754
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva telefonförsäljning av kläder, litteratur, inredningar, konsultation och utbildning inom restauration samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva import av ...
Vita es AB
Org.nr: 556810-3211
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import och export av konst, konstnärsmaterial, hantverk, heminredning och mode samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget bedriva galleriverksamhet, internetgalle ...
Östgöta Bi EF
Org.nr: 769621-8671
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: - bedriva biodling i nya innovativa lösningar och former där avkastningen från biodlingen är en förutsättning för föreningens verksamhet ...