Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hantverk i Mölndal

B-G Jansson Juridik AB
Org.nr: 556543-4510
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva juridisk rådgivning, utbildning, kapital- och värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet samt att bedriva handel med material för och tillbehör till textilvävn ...
Inter Humans Utveckling HB
Org.nr: 969709-6668
Utveckling, konsultation och handledningsverksamhet inom näringsliv, privat och offentlig sektor. Bolaget är verksamt främst inom områderna verksamhetsutveckling såsom arbetslagsutveckling och-eller personlig utveckling ...
Northerner Scandinavia AB
Org.nr: 556559-1699
Bolaget skall bedriva handel med varor och förmedling av tjänster via Internet avseende i huvudsak hantverk, livsmedel och konfektion av nordiskt ursprung samt förvalta och handla med värdepapper och fast egendom jämte i ...
Sara & Rakel Service group KB
Org.nr: 969747-8932
Lokalvård, hem-kontor och trappstädnng. Export av fordon, reservdelar, traktorer och jordbruksmaskiner. Import av afrikanskt hantverk, kryddor, livsmedel och traditionella kläder och därmed förenlig verksamhet.
SOOVICASE MUSIC HB
Org.nr: 916846-3132
Tillverkning av instrumentväskor, försäljning av musikinstrument, konsultverksamhet inom musikbranschen samt hantverk inom byggbranschen.
Svandal Holding AB
Org.nr: 556865-6366
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med varor avseende i huvudsak hantverk, livsmedel och konfektion samt äga och förvalta aktier jämte idka därmed förenlig verksamhet.