Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hantverk i Lidingö

AB Home & Away
Org.nr: 556758-3017
Bolaget skall bedriva taxi- oxh åkeriverksamhet, diverse hantverk inom el, VVS och bygg, försäljning av hem- och fritidsprodukter såsom leksaker, foder, fritidsprodukter till hundar och katter samt konsultverksamhet inom ...
Bolinder & Partners AB
Org.nr: 556265-6214
Bolaget skall bedriva a. bygg- och renoveringsverksamhet, entreprenad, hantverk, vvs, el- och markarbeten. b. internationell trading- och handelsverksamhet. c. handel med fast- och lös egendom. d. handel med bilar och fo ...
CD Hantverk AB
Org.nr: 556977-4226
Bolaget skall bedriva bygg- och renoveringsverksamhet av fastigheter och bostäder samt förvalta, förädla och handla med fastigheter samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Escabon HB
Org.nr: 969687-3463
Uthyrning av konsulter inom området försäljning & utbildning, fastighetsförvaltning, handel med lös egendom inom elektronikområdet, måleri, hantverk och design.
Form & iform AB
Org.nr: 556906-3240
Bolaget skall driva hälsovård inom fysioterapi, sjukgymnastik samt idrottslig verksamhet, hantverk, utbildning, produktdesignverksamhet inom industri och grafisk produktion, utformning och programering av webbsidor.
Konst- & Hantverksföreningen, Skärgårdskraft, Karlskrona EF
Org.nr: 769603-0787
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via medlemmarnas egna arbetsinsatser i föreningens namn, marknadsföra och försälja medlemmarnas konst och hantverk samt tjänster i form a ...
LOKKAN HB
Org.nr: 969727-3812
Konsultverksamhet som omfattar rådgivning till olika delar av statsförvaltningen och till privata företag, främst avseende verksamheter relaterade till försvarsområdet samt hälso- och sjukvården. Utbildning omfattar kurs ...
Norsen konsulting AB
Org.nr: 556922-1897
Teknisk konsultverksamhet. Kursverksamhet. Hantverk och försäljning.
NUEVAS ARTES Inspiration & Skapande Verkstad KB
Org.nr: 969760-9239
Utbildning i hobbyverksamhet, konst- och musik. Undervisning i dans, språk till privatpersoner. Yoga undervisning. Hantverks- tillverkning. Försäljning av hantverk och konst. Samt därmed förenlig verksamhet. Uthyrning av ...
Riddervold Bygg & Design AB
Org.nr: 556999-5284
Bolaget ska bedriva bygg-, hantverk-, snickeri-, design-, dans- och annan artistisk verksamhet samt därmed förenling verksamhet.
Zadig Media AB
Org.nr: 556494-9633
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området finans, ekonomi och därmed förenlig verksamhet samt konsultverksamhet inom området media, kommunikation, ledarutveckling, utbildning, information och därmed förenlig v ...