Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hantverk i Kolmården

Aktiebolaget Uterm
Org.nr: 556337-8305
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av utrustning för keramisk industri och hantverk ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BC's Tak o Fasadtvätt HB
Org.nr: 969775-8911
Taktvätt, fasadtvätt samt hantverk.
Handelsplats east-trade EF
Org.nr: 769620-6676
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att vi genom våra företag samverkar om att marknadsföra och sälja hantverk med ursprung i NIS-länderna i Östeuropa och Polen i en gemensam we ...
P-O Eldh ASPCON AB
Org.nr: 556701-1399
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom flyg- och rymdområdet. Bolaget skall dessutom bedriva förvaltning av fast och lös egendom, handel med värdepapper och fastigheter, rumsuthyrning, import och försälning av inre ...
Solhagen Entreprenad & Hantverk AB
Org.nr: 556928-7336
Aktiebolaget ska bedriva alla förekommande typer av mark- och grävarbeten samt bygghantverk och därmed förenlig verksamhet, personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet, sömnad och därmed förenlig verksamhet.
Tembo AB
Org.nr: 556870-4406
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet enligt följande: Arrangera konstutställningar inkl. försäljning av konst (bildkonst, skulptur) från Afrika. Försäljning av hantverk från Afrika. Arrangera gruppresor till Tanzania. Arr ...