Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hantverk i Klintehamn

ANANO AB
Org.nr: 556718-4956
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom transport- och miljösektorn, handla med konst och hantverk samt handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Annegars HB
Org.nr: 969775-1726
Uthyrning av förråd, lager, förvaringsutrymme, mark och övriga utrymmen i egen industrifastighet, samt idka därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom IT, samt försäljning och tillverkning av hantverk.
Kardborren KB
Org.nr: 969604-2358
Bolaget skall formge, producera och försälja handarbetsprodukter samt bedriva utbildning inom textilt hantverk och därmed förenlig verksamhet.
ReneFA AB
Org.nr: 556672-3051
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom förnyelsebara drivmedel och energi samt handel och tjänster inom konst och hantverk jämte därmed förenlig verksamhet.
Skid-Car Sweden AB
Org.nr: 556425-8233
Bolaget skall bedriva import och försäljning av konfektion och hantverk, marknadsföring av företrädesvis trafiksäkerhetsprodukt- er samt idka handel med värdepapper jämte därmed förenlig verk- samhet.