Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hantverk i Järna

Gåspennan och Fägården ek. för.
Org.nr: 769602-0762
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva och försälja ekonomisk redovisning, rådgivning samt konsultation att bedriva och försälja sekreterartjänster att bedriva och förs ...
Nya arken ek. för.
Org.nr: 769610-1794
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och ideella intressen genom att bereda dem arbete i föreningen och att skapa möjligheter till att utveckla för dem intressanta projekt och arbetsuppgifter. Dä ...
Scandinavian Materials HB
Org.nr: 969772-1414
Verksamheten innefattar produktutveckling, tillverkning & service inom 3D- printing, dess förbrukningsmaterial, kringutrustning & reservdelar. Produktutveckling innefattar även elektronik samt hantverk inom trä, metall & ...
Thoridan AB
Org.nr: 556897-1328
Bolaget skall bedriva utbildning, vårdverksamhet, hantverk, råd, stöd och utveckling för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten inspireras av antroposofisk läkepedagogik och socialterapi, samt därmed förenlig ve ...
ViaVerum ek. för.
Org.nr: 769612-5405
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda dem arbete i föreningens verksamhet. Denna bedrivs inom följande områden: A. personlig utveckling, vägledning och träning för yrke ...