Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hantverk i Hemse

Enggaarde AB
Org.nr: 556572-0439
Bolaget skall bedriva försäljning av husgeråd, hantverk och presentartiklar, café med rum & frukost, catering och uthyrning av kockpersonal, verksamhet med hästar såsom turridning, avel uthyrning och uppstallning samt dä ...
Gutekultur HB
Org.nr: 969692-7087
Kulturturism, guidningar, aktivitetsarrangemang. Försäljning av lokalt hantverk, kopior av forntida smycken samt litteratur inom det kulturhistoriska området. Caféverksamhet.
HBet Kvinnor förr som nu
Org.nr: 969758-3806
Förlagsverksamhet, försäljning av böcker samt varor för mat och bak. Försäljning av hantverk.
Tingshus Ett HB
Org.nr: 969657-1463
Handel med fartyg och båtar samt konsultverksamhet inom rederi och sjöfart såväl som utförande av uppdrag inom sjöfartsnäring. Dessutom handel med konst, antikviteter och möbler samt hantverk av växter och djurprodukter. ...