Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hantverk i Hallsberg

Klevet Hyrmaskiner AB
Org.nr: 556439-0242
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med förnödenheter för jakt och hantverk, programvaror, datorer och kontorsutrustning, fordon, verkstadsutrustningar, jordbruks- och entreprenadmaskiner samt bedriva ...
Sanna-Å arbetskooperativ ek. för.
Org.nr: 769612-4267
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda medlemmarna arbete inom följande områden: 1. Försäljning (utförande) av servicetjänster inom fastighets och trädgårdsskötsel, repa ...
Vinda Invest AB
Org.nr: 556881-5749
Bolaget ska investera i miljövänlig energiproduktion främst vindkraft, bedriva tillverkning av och handel med hantverk och konsthantverk samt bedriva handel med och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksam ...
Ålsta Entreprenad KB
Org.nr: 969767-1445
Bolaget skall bedriva entreprenadstjänster ut till lut kund och därmed förenlig verksamhet. Bolagets främsta områden är inom bygg och hantverk, måleri, bemanning men även andra områden inom entreprenad kan förekomma. Gat ...