Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Visby

Aktiebolaget A.C.D.-konfektion
Org.nr: 556088-2085
Föremålet för bolagets verksamhet är detaljhandelsrörelse inom bok- sko och textilbrancherna samt inom skönhet-hälsovård och möbler-inredning. Bolaget ska även äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva handel me ...
Avonova Vård Gotland AB
Org.nr: 556770-3318
Aktiebolagets verksamhet ska vara sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Biraths Färgmakeri AB
Org.nr: 556501-2274
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av betong- och färgprodukter tillverkning och försäljning av essenser, kemiska produkter, keramiska material samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva ...
Gotland COACH AB
Org.nr: 556956-0963
Aktiebolaget ska bedriva hälsovård innefattande rehabilitering, personlig träning, företagshälsovård, föreläsningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva försäljning av hälsovårdsprodukter samt äga ...
Lasmi AB
Org.nr: 556732-6607
Bolaget ska bedriva sjuk- och hälsovård med inriktning på psykiatri samt idka därmed förenlig verksamhet.
Läkarhuset i Visby AB
Org.nr: 556553-4392
Bolaget skall bedriva medicinsk forskning, behandling, detaljist och grossistförsäljning av hälsoprodukter samt frisk-, sjuk- och hälsovård, bedriva läkarmottagning, äga och försälja fast och lös egendom samt bedriva där ...
Totalhälsan i Visby AB
Org.nr: 556779-8573
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva företags- hälsovård, sjukvård, friskvård, rehabilitering och därmed förenlig verksamhet.
Visby Thai Spa AB
Org.nr: 556957-9682
Bolaget ska bedriva kropps- och hälsovård med tillhörande produkter och tjänster.