Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Växjö

Avonova Vård i Kronoberg AB
Org.nr: 556741-5392
Aktiebolaget verksamhet ska vara sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Centrum för balans Växjö HB
Org.nr: 969694-6319
Hälsovård, Feldenkraispedagogik, Taktil stimulering.
CF Linné AB
Org.nr: 559030-4068
* Crossfit. Funktionell träning för den enskilda individen, företaget eller föreningen. * Gymanläggning. * Hälsovård, Massage. * Försäljning av kosttillskott. * Försäljning av livsmedel. * Försäljning av kläder. * Försäl ...
Connectra Global KB
Org.nr: 969753-5590
Bolaget ska bedriva konsultationer och affärsutveckling främst för internationella företag och organisationer i frågor såsom marknadsundersökningar, strategifrågor, utveckling, marknads- föring och ledarskap. Att via han ...
Footcare Sweden AB
Org.nr: 556716-1889
Aktiebolaget bedriver ortopedteknisk verksamhet och erbjuder produkter, tjänster och utbildning inom idrott, hälsovård, rehabilitering och friskvård samt därmed förenlig verksamhet.
M&D.SUNDH HB
Org.nr: 969753-1649
Handleder och coachar personer, företag, församlingar samt föreningar. Inom dessa områden. Hälsovård, sång och musik, personutveckling, företags och församlingsutveckling, företagsidéutveckling samt byggnationer.
Ortopedicum Invest AB
Org.nr: 556314-3576
Bolagets verksamhet är sjuk- och hälsovård, handel med värdepapper, äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
RE Mottagning AB
Org.nr: 556958-8204
Föremålet för bolagets verksamhet är sjuk- och hälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Shakaina Medics AB
Org.nr: 556724-5278
Bolaget skall bedriva friskvård, utbildning samt läkarkonsulttjänster och därmed förenlig verksamhet.Bolaget skall bedriva handel i ädelmetaller. Bolaget skall bedriva inköp och uthyrning av marin utrustning. Bolaget ska ...
Underbar i Växjö AB
Org.nr: 556563-7534
Bolaget skall bedriva konsultationer och försäljning inom data och IT, främst mjukvaror och internetlösningar, bedriva frisk- och hälsovård med inriktning mot lymf- och fettbehandlingar, samt idka därmed förenlig verksam ...