Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Västra frölunda

Aktrion Sweden AB
Org.nr: 556706-5320
Bolaget skall tillhandahålla och utveckla lösningar för industriella tillverkningsprocesser inom bilindustrin samt inom den grafiska industrin, bolaget skall även bedriva uthyrning av personal inom kontor, industri, hant ...
AL AMIRI hälsovård AB
Org.nr: 556845-0026
Bolaget ska bedriva sjukvård.
Allemanshälsan Aleroz AB
Org.nr: 556778-3336
Bolaget ska bedriva sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
AREOLA HB
Org.nr: 916842-9695
SJUK- OCH HÄLSOVÅRD, MEDICINSK FORSKNING OCH UTVECKLING, FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Doktorn kan komma Svenska AB
Org.nr: 556600-8040
Bolaget skall bedriva sjukvård, hälsovård, franschiseverksamhet avseende sjukvård och hälsovård samt idka därmed förenlig verksamhet.
Fiskebäcks Hälsovård Handelsbolag
Org.nr: 969683-2600
Hälso- och sjukvård, utbildning inom detta område, inklusive framtagning av undervisningsmaterial.
Individia Ekebäck AB
Org.nr: 556858-8767
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Individia Skåne AB
Org.nr: 556913-1492
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
K Halldin Läkarkonsult AB
Org.nr: 556644-5408
Bolaget skall bedriva verksamhet inom sjukvård, friskvård, hälsovård samt därmed förenlig verksamhet och bedriva handel med aktier, obligationer, andra värdepapper samt fast egendom, uthyrning av fast egendom samt därmed ...
Kock-Redfors Läkartjänst AB
Org.nr: 556517-2706
Bolaget skall sälja läkartjänster men också bedriva konsultverksamhet, främst inom anestesi, intensivvård, smärtbehandling, hälsovård och medicinsk etik. Bolaget skall dessutom stödja och bedriva medicinsk och teknisk ko ...
Leotar AB
Org.nr: 559001-9898
Bolaget skall bedriva sjuk-, hälsovård och rehabilitering inom öppen och sluten vård samt därmed förenlig verksamhet.
Medicap AB
Org.nr: 556914-7399
Sjuk och hälsovård. Medicinsk forskning och utveckling.
MEDICAP HB
Org.nr: 916558-6323
SJUK- OCH HÄLSOVÅRD, MEDICINSK FORSKNING OCH UTVECKLING, FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET I IN- OCH UTLAND SAMT PROJEKTERING, UTVECKLING OCH INSTALLATION *FORTS*
Nicklasson Life Science AB
Org.nr: 556835-4483
Bolaget ska bedriva konsult inom läkemedel, hälsovård och management samt därmed förenlig verksamhet.
Telexmedica Kliniska Telemedicin AB
Org.nr: 556661-5752
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att driva utveckling och försäljning av teknisk utrustning avseende sjukvård och hälsovård samt idka därmed förenlig verksamhet.
Trans Am Consult AB
Org.nr: 556508-7938
Bolaget skall bedriva hästavel och handel med hästar, sjuk- och hälsovård, förvaltning av fastigheter, jordbruk samt därmed förenlig verksamhet.
Wästerhälsan AB
Org.nr: 556844-4680
Bolaget ska bedriva sjuk- och hälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Wästerläkarna AB
Org.nr: 556782-3819
Bolaget ska bedriva sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.