Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Vällingby

Anvial AB
Org.nr: 556922-6201
Bolaget ska bedriva uthyrning av läkartjänster, utbildning och konsultation inom hälsovård, handel, förvaltning och underhåll av fastigheter, handel med värdepapper, konsultation inom elektroteknik och marknadsföring, sp ...
MEDICO WOLK HB
Org.nr: 916634-8996
Tandvård, läkarvård, hälsovård, försäljning av hälsovårdsprodukter, konulttjänster inom marknadsföring, firmaorganisation och försäljning av dentala produkter och hälsovårdsprodukter, export och import av detala produkte ...
rexvion AB
Org.nr: 556970-5089
Bolaget skall bedriva verksamhet inom sjuk- och hälsovård, uthyrning av personal, utbildning och därmed förenlig verksamhet.
Äldrekooperativet Palmyra ekonomisk förening
Org.nr: 769614-4851
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att enligt socialtjänst-, hälso- och sjukvårdslagens intentioner tillhandahålla äldrekooperativt boende samt övrig äldreomsorgsverksamhet sås ...