Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Uddevalla

Avisina Medicin AB
Org.nr: 556861-9828
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom läkaryrket samt sjukvård och hälsovård och därmed förenlig verksamhet.
HASTO AB
Org.nr: 556852-1867
Bolaget skall bedriva hälsovård såsom läkarverksamhet, göra kliniska läkemedelsstudier och bedriva utbildning och föreläsningar inom hälsoområdet och därmed förenlig verksamhet.
Hälsobolaget i Uddevalla AB
Org.nr: 556602-5002
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva företags- hälsovård, rehabilitering och utbildning inom sjuk- och hälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Lane Loge AB
Org.nr: 556480-9092
Bolaget skall bedriva dansmusik, dans-, konferens-, fest- och researrangemang, bedriva turistverksamhet, uthyrning av stugor, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt konsultationer inom jord-, skogs- och trädgå ...
Lifeclean International AB
Org.nr: 556897-5964
Aktiebolaget ska bedriva forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av specialrengöringsprodukter för sjuk- och hälsovård inom och utom landet samt äga och förvalta aktier och andelar samt därmed förenlig verk ...
Stefan Bråthe Medicin- och Hälsokonsult AB
Org.nr: 556742-9278
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom sjuk- och hälsovård, därutöver handel med dithörande hälsovårdsprodukter, förvaltning av värdepapper, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Tobedo AB
Org.nr: 556648-7038
Bolaget skall bedriva jordbruk, skogsbruk och fiske samt köpa och sälja mark. Bedriva sjukvård, friskvård och hälsovård. Konsultverksamhet och litteraturutgivning inom aktuella områden och därmed förenlig verksamhet.