Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Torslanda

Dimidia AB
Org.nr: 556725-4668
Bolagets verksamhet är att bedriva utbildning, handledning, organisationsutveckling och konsultation inom skola, socialt arbete, sjuk-och hälsovård inom privat näringsliv. Bolagets verksamhet omfattar även att äga och fö ...
Peppard AB
Org.nr: 556968-5562
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management, företagsstyrning, utveckling och utbildning, bedriva holistisk terapi inom hälsovård, import och export av fordon, arrangera event samt bedriva därmed förenlig verks ...
Rune Wassén AB
Org.nr: 556070-8579
Bolaget skall idka import och export, agentur- och förmedlingsverksamhet av industri- och entreprenadmaskiner, projektlösningar, redovisnings- och kamerala tjänster, utbildnings- och försäkringsverksamhet, sjuk- och häls ...
SVEJO HB
Org.nr: 916822-3866
Konsultverksamhet inom sjuk- och hälsovård och produktutveckling inom det medicinska och angränsande områden.