Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Sundsvall

Anna & Victoria Sundsvall AB
Org.nr: 556945-3722
Bolaget skall förvalta lös och fast egendom, vård och omsorg för äldre personer, hushållsnära tjänster, reparationsarbete, så som lättare reparationer och underhåll inom hem och fastighets- näringen, översättning och tol ...
Caspien Vårdteam AB
Org.nr: 556655-8085
Bolaget ska bedriva hälso- och sjukvård, friskvård, utbildning, forskning, företagshälsovård, medicinsk diagnostik, försäljning av sjukvårdsartiklar och hjälpmedel, uthyrning av personal inom sjuk-& hälsovård, äga och fö ...
Compassen Tandläkarna AB
Org.nr: 556674-4115
Bolaget skall bedriva tandvårdsklinik, uthyrning av personal inom sjuk- och hälsovård samt tandvård, utbildningsverksamhet och produktutveckling inom dessa områden, uppsökande tandvård, kosmetiska behandlingar med injekt ...
Franke Invest AB
Org.nr: 556829-6130
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter, konsultationer inom juridik och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Häréns Sundsvall AB
Org.nr: 556497-3534
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom hissbranschen, inom skid och idrottsanläggningar samt inom sjuk- och hälsovård, rehabilitering, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Jonssons Hälsovård i Sundsvall AB
Org.nr: 556256-5712
Bolaget skall driva naturmedicinsk mottagning jämte därmed förenlig verksamhet.
L & S Svensson AB
Org.nr: 556996-6970
Aktiebolaget ska bedriva hundskola, utbildning av hundar, specialutbildning för besöks-, terapi-, service- och signal- hundar, problemhundsutredning och yrkesutbildningar av hund- instruktörer, problemhundskonsulter och ...
Norrlands Hundpsykologer AB
Org.nr: 556726-0657
Bolaget ska bedriva hundskola, utbildning av hundar, specialutbildning för besöks-, terapi-, service- och signalhundar, problemhundsutredning och yrkesutbildningar av hundinstruktörer, problemhundskonsulter och hundpsyko ...